Fréttir

21 feb. 2011

Forsala í Ólafsfjarðará - óbreytt verð

Forsala er nú hafin í Ólafsfjarðará, fer hún fram rafrænt og ættu félagar að hafa fengið sendan tölvupóst um helgina.  Þeir sem ekki hafa slíkan póst geta sent póst á svak@svak.is og fá þá gögnin send.
Við vekjum athygli á að leyfin hækka ekki á milli ára.
Við minnum á að í fyrra seldist áin að mestu upp í forsölunni.
Nánari upplýsingar um ánna er að finna hér
Veiðitölur vegna ársins 2010 verða kynntar á árkynningu mánudaginn 28.02.2011


Verðskrá í Ólafsfjarðará sumarið 2011Staða pantana eins og hún er núnaVið látum hér fylgja úthlutunarreglur SVAK


Almennar úthlutunarreglur SVAK -28.12.2007-
Félagsmenn sem vilja sækja um úthlutun veiðidaga skulu sækja um veiðisvæði á vefsíðu félagsins áður en skilafrestur rennur út. Aðeins þeir sem hafa greitt félagsgjöld síðasta árs geta sótt um í forsölu.

Hver félagsmaður má aðeins sækja um eina úthlutun á A-forgangi, eina á B-forgangi o.s.frv. A-umsóknirnar hafa hæstan forgang, síðan B-umsóknir og svo koll af kolli. Til að ákvarða innbyrðis forgang A-umsókna skal beita reglum um A-hópumsóknir og B-forgangsumsóknir.

Ef þessar reglur duga ekki til að skera úr um forgang umsókna skal fyrst leita eftir samkomulagi við jafnréttháa umsækjendur með því að gefa þeim kost á að velja í staðinn aðra óráðstafaða veiðidaga á sama svæði. Annars skal úthlutun ákvörðuð með hlutkesti.

Reglurnar gilda um úthlutun á öllum veiðisvæðum félagsins. Stjórn félagsins er þó heimilt að mæla fyrir um einstök frávik og verða þau þá kynnt sérstaklega.

A-hópumsókn
A-hópumsókn myndast við það að hópur félaga í SVAK sækir sameiginlega um tvær eða fleiri stangir í einni úthlutun eða veiðihóp (“holli”). Gildir þá að þeim mun fleiri stangir sem sótt er um þeim mun hærri forgang hefur umsóknin.
A-hópumsóknir fá forgang umfram aðrar umsóknir og eru afgreiddar fyrstar. Til að A-umsókn teljist gild verða umsóknir allra sem mynda hópinn að uppfylla öll eftirtalin skilyrði:

1. Umsækjandinn skal vera skráður félagsmaður í SVAK og skuldlaus við félagið við umsókn um veiðileyfi.
2. Í A-umsókn er veiðifélaganna getið með því að setja númer þeirra í hópumsóknarreit svo ekki sé vafi á því hverjir mynda hópinn.
3. Hámarksstærð hóps fer eftir stangafjölda á veiðisvæðinu, t.d. 4 í Ólafsfjarðará, 3 í Brunná o.s.frv.

B-forgangsumsókn
Reynist ekki unnt að uppfylla A-umsókn viðkomandi félagsmanns á viðunandi hátt fær B-umsókn hans aukinn forgang og þá sér í lagi ef um hópumsókn er að ræða og getið er skuldlausra félaga sbr. reglur um A-hópumsókn. B-forgangsumsóknir eru afgreiddar á undan öðrum B-umsóknum og þannig síðan koll af kolli.


Verkröð við úthlutun
1. A-hópumsóknir flokkaðar eftir veiðisvæðum og úthlutað veiðidögum.
2. Aðrar A-umsóknir flokkaðar eftir veiðisvæðum og úthlutað veiðidögum.
3. Úthlutunarnefnd fer yfir þær A-umsóknir sem ekki tókst að uppfylla og metur hverjar skuli fá B-forgang.
4. B-forgangsumsóknum raðað eftir veiðisvæðum og úthlutað veiðidögum.
5. Öðrum B-umsóknum raðað eftir veiðisvæðum og úthlutað veiðidögum.
6. C-E umsóknum raðað og úthlutað veiðidögum í þeirri röð.

Munið að fylla umsóknir ykkar vel og vandlega út. Hópumsóknir eru sterkastar og hafa mestan forgang. Sterk A-umsókn gengur fyrir sterkri B-umsókn og svo framvegis. Einfaldara getur það varla verið!

Vafaatriði
Sé félagsmaður SVAK óánægður með úthlutun sína getur hann undir umsjón forsvarsmanns úthlutunar á viðkomandi ársvæði, fengið að skoða meðhöndlun umsóknar sinnar. Stjórn SVAK ber ábyrgð á úthlutun veiðileyfa og úrskurðar um vafaatriði.

Til baka

Veiðileyfi

Hörgá
30.9.2020
Svæði 1 fyrir hádegi
Verð: 6.000 kr. - Stangir: 2
30.9.2020
Svæði 4a fyrir hádegi
Verð: 6.000 kr. - Stangir: 2
30.9.2020
Svæði 2 fyrir hádegi
Verð: 6.000 kr. - Stangir: 2

Laxá í Aðaldal, Hraun
Ekkert laust eins og er.

Ólafsfjarðará
Ekkert laust eins og er.

Svarfaðardalsá
Ekkert laust eins og er.